SEO

Optimizacija za web pretraživače

SEO (eng. Search engine optimization)je proces prilagođavanja web sajta tako da on bude vidljiv pretraživačima i pojavljuje se u takozvanim "organskim" rezultatima pretrage, odnosno, rezultatima koji nisu plaćeni.

Zašto je važno da Vaš sajt bude optimizovan za pretraživače?

Razlog je veoma očigledan - što je sajt na boljoj poziciji u rezultatima pretrage, to je veća verovatnoća da će privući više posetilaca, odnosno, da će neko i kliknuti na taj rezultat. Više posetilaca na sajtu znači više potencijalnih klijenata, a ovo je cilj kome svi vlasnici sajtova teže.

SEO može da se odnosi kako na pojavljivanje u osnovnim rezultatima pretrage, tako i na pojavljivanje u rezultatima za specifičnije pretrage, kao što je pretraga slika, video sadržaja, blogova i td.

Šta je dobar SEO?

Dobra SEO strategija treba da uzme u obzir način na koji funkcionišu pretraživači, zatim koji su to pojmovi koji se traže na internetu, kao i koje su to tačne fraze koje ljudi upisuju u polje za pretragu kada pretražuju.

Kvalitetan SEO stručnjak uzeće u obzir sve ove faktore i zatim prilagoditi sadržaj sajta i njegov kod tako da bude najbolje "pročitan" i indeksiran od strane pretraživača, ali istovremeno prilagođen i privlačan za posetioce.

Drugi, podjednako važan deo SEO strategije jeste izgradnja linkova i taktike promovisanja sajta putem interneta.

Zadovoljni ste svojim web sajtom, ali ga niko ne posećuje

Upravo ovakva situacija znači da Vam je potreban SEO! Vaš sajt ne ispunjava svoju svrhu ukoliko niko ne može da ga vidi.