Web termini - rečnik pojmova

Blog

Reč "blog" nastala je od engleskih reči "web" i "log", što bukvalno znači "web dnevnik". Termin blog se odnosi na vrstu web sajta koja služi za objavljivanje vesti, najčešće po hronološkom redosledu, pri čemu se najnovije objave pojavljuju na vrhu liste. Blog karakteriše interakcija između autora i čitalaca, na taj način što čitaoci mogu ostavljati komentare za svaki članak i dobiti odgovor od autora. Takođe je karakteristično da autor bloga populiše i preporučuje i blogove drugih autora, kao i da objavljuje linkove do drugih interesantnih sadržaja na internetu srodne tematike.

Još kasnih 90-ih godina dvadesetog veka, blog je zadobio veliku popularnost jer se pisanjem bloga može baviti svako ko poseduje osnovno znanje o korišćenju računara. Tako sada postoje mnoge vrste blogova, kao što su muzički, fotografski, računarski, itd. Postoje mnogobrojni beplatni servisi koji nude otvaranje bloga na svojoj platformi (Blogger, Blogspot...), kao i open-source sistemi za automatsko ažuriranje (recimo, Wordpress) za instaliranje bloga na sopstvenom domenu.

CMS

CMS (Content Management System) najbolje bismo mogli prevesti kao "sistem za automatsko ažuriranje". Termin se odnosi na tip web sajta koji običan korisnik interneta, koji nije upućen u programiranje, može da samostalno menja. Ažuriranje i promene se vrše preko kontrolnog panela koji ima grafički interfejs lak za upotrebu "običnom" korisniku.

Neki od primera popularnih sistema za automatsko ažuriranje su: Wordpress i Joomla.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je "stilski jezik", koji služi za definisanje stilova i izgleda HTML elemenata. CSS kod je danas neizbežni deo svakog web sajta, i pomoću njega se definišu elementi izgleda web strane, kao što je font, boje i raspored elemenata. Primarna namena CSS dokumenta jeste da omogući razdvajanje stilova od "stvarnog" sadržaja sajta.

E-mail (elektronska pošta)

Elektronska pošta, poznatija kao e-mail, je metod za razmenu digitalnih poruka, pri čemu jedan pošiljalac šalje poruku drugom, ili više primalaca. Sadržaj poruke je tekstualan, a može sadržati i multimedijalne delove, poput slika. E-mail poruka se može poslati u bilo koje vreme, nezavisno od toga da li je primalac poruke trenutno na internetu, jer će on poruku primiti kada se poveže na internet i poveže se na svoj server za elektronsku poštu. Kome šaljemo e-mail, određujemo pomoću e-mail adrese, koja je jedinstvena za svakog korisnika elektronske pošte. Da bismo poslali e-mail, moramo i sami posedovati e-mail adresu, jer je i ona obavezan deo e-mail poruke. E-mail mora sadržati još "telo", odn. stvarni sadržaj poruke, a može (ali ne mora) imati i naslov, tzv. "Subject".

FAVIKON

"Favorite icon" - sličica koja se pojavljuje pored adrese sajta u adresnom baru brauzera, kao i u favoritima pored imena sajta. Ima za svrhu da bude simbol sajta koji predstavlja, zbog čega je to često logo ili znak firme koja poseduje sajt.

HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) je jezik koji služi za opisivanje web stranica. HTML nije programski jezik, kao što se često misli, već jezik za označavanje (eng. "markup language"). Jezik za označavanje sastoji se od tagova čija je svha da opisuju sadržaj web sajta.

Internet

Internet je globalna mreža međusobno povezanih računara koji koriste internet protokol TCP/IP, kako bi koristili ljudima širom sveta za pristup informacijama i korišćenje raznih servisa, među njima i servis elektronskih poruka (e-mail). Informacije se čuvaju na web stranicama, koje čine World Wide Web (WWW).

Internet marketing

Internet marketing, poznat još i kao onlajn oglašavanje ili web marketing, je vrsta marketinga koja se odvija na internetu. Podrazumeva niz aktivnosti povezanih sa klasičnim marketingom, ali uključuje i dodatne, kao što je e-mail marketing, internet reklamiranje, SEO, SEM i td.

Open-source

Open-source, ili, u bukvalnom prevodu na srpski "otvoreni izvorni kod" je izraz koji oslikava slobodno redistribuiranje, korišćenje i pristup softveru sa ovakvom licencom. Ideja iza open-source licence jeste da svako može imati pristup izvornom kodu softvera, i pomagati u njegovom daljem razvoju i poboljšanju, kako bi se, zahvaljujući različitim pristupima i upotrebom raznolikih znanja, došlo do najkvalitetnijeg softvera za neku namenu. Open-source takođe podrazumeva da krajnji korisnik može ovakav softver da koristi potpuno besplatno.

Neki od poznatijih primera open-source projekata su Linux, Wordpress, Joomla, itd.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je programski jezik koji se koristi za kreiranje dinamičkih stranica na webu. Stekao je široku popularnost jer, osim što je OPEN-SOURCE, relativno je lak za učenje, a pritom moćan za korišćenje i podržava mnoge vrste databaza (MySQL, ORACLE itd.). Mnogi CMS (sistemi za upravljanje sadržajem) sajtovi pisani su u ovom programskom jeziku.

Pretraživač (eng. Search Engine)

Pretraživač služi za pretraživanje informacija na webu. Rezultati pretraživanja su prikazani u vidu spiska strana sa rezultatima pretrage (eng. SERP - Search Engine Result Pages). Rezultati pretraživanja mogu sadržati web stranice, ali takođe i slike, video i druge multimedijalne sadržaje. Pretraživači funkcionišu pomoću algoritama za pretraživanje. Najpoznatiji pretraživač je Google, zatim Yahoo, Bing, i td.

SEO

SEO (Search engine optimization) je proces prilagođavanja web stranice tako da ona bude vidljiva pretraživačima i plasira se u organskim rezultatima pretrage, odn. onim rezultatima pretraživanja koji nisu plaćeni. SEO je ustvari skup aktivnosti koje SEO stručnjak vrši nad web sajtom kako bi postigao njegovo što bolje rangiranje za željene ključne reči. Dobar SEO stručnjak mora da poznaje način na koji funkcionišu moderni pretraživači kao i da ima sposobnost da analizira statističke podatke u vezi sa posećenošću sajta, u svrhu optimizacije web stranice.

Web dizajn (web design)

Web dizajn (eng. web design) označava širok skup veština koje se koriste prilikom kreiranja web sajtova. Za izradu web sajtova potrebno je poznavati grafički i interfejs dizajn, HTML i CSS kodiranje, bar osnove programiranja, kao i SEO, odn. optimizaciju za pretraživače.

Web razvoj (web development)

Web razvoj je skup veština koje su potrebne za razvoj jednog web sajta, i može uključivati web dizajn, razvoj sadržaja sajta, programiranje i kodiranje. Najčešće se termin web razvoj odnosi na programiranje i kodiranje web sajta, a ređe i na dizajn i pripremu sadržaja.

Web sajt

Web sajt je skup web stranica koje su međusobno povezane linkovima, i sadrži raznorodne sadržaje, od teksta, slika, video materijala i raznih internet aplikacija. Web sajt mora imati mesto na web serveru, gde se nalazi (web hosting), kao i domen za koji je vezan i koji je njegova internet adresa (npr. www.mojsajt.com). Web sajtovi čine Web, a pristupa im se pomoću interneta, korišćenjem internet protokola.

WWW

WWW (World Wide Web) je skup svih web dokumenata kojima pristupamo preko interneta, koristeći web pregledače (brauzere). Termin WWW ili WEB, ne treba mešati sa pojmom Internet.

Predložite termin:

Vaše ime :
Vaš e-mail :
Želim objašnjenje pojma :
Želim da primam vesti sa sajta websajtovi.co.rs
ANTISPAM: 1 + 1 =