Izrada sajta

Naše web sajtove odlikuje:

Unikatan i atraktivan dizajn

Funkcionalnost i preglednost

Čist, validan kod

SEO friendly kod

Optimalno brzo učitavanje stranica

Prilagodljivost svim uređajima (responsive)

Kako izgleda proces izrade web sajta?

Definisanje ciljeva

Na samom početku izrade web sajta, veoma je važno odgovoriti na pitanja kome je namenjen web sajt i šta bi trebalo da postigne. Ovo osigurava da razvoj web sajta ne krene u pogrešnom smeru i da se ceo proces izrade odvija efikasno.

Postavljanje granica

Klijent i web developer treba sebi da postave jasno definisane ciljeve i realne rokove za svaku fazu izrade. Diskutovanje o svim detaljima web sajta je od ključnog značaja za uspešnu realizaciju projekta.

Izrada zamišljene mape sajta

Potrebno je napraviti listu svih važnih tema kojima će se sajt baviti. Ova lista treba da služi kao vodilja u kreiranju navigacije na sajtu, međusobne povezanosti stranica i pisanju sadržaja.

Priprema sadržaja za sajt

U ovoj fazi klijent treba da obezbedi sav sadržaj koji će se naći na sajtu - tekstove, fotografije, video materijale. Naš web developer će Vas rado posavetovati na koji način i u kom formatu je najbolje da pripremite sve materijale.

Vizuelni elementi sajta

Kreiramo dizajn elemente Vašeg web sajta. Ukoliko postoje dizajn materijali koje već posedujete, kao što je logotip, knjiga standarda i slično, treba da obezbedite pristup ovim materijalima web dizajneru. Dizajn sajta je veoma važan za opšti utisak o Vašem biznisu, i veoma je važno postići balans između funkcionalnosti i atraktivnog izgleda sajta.

Testiranje i lansiranje sajta

Kada je kreiranje sadržaja, dizajniranje i kodiranje gotovo, sajt se lansira u test okruženju. U ovoj fazi eventualni propusti i nedostaci se ispravljaju. Kada je sve na svom mestu i odobreno od klijenta, sajt se postavlja na Vaš internet domen i počinje svoj onlajn život.