Cene i načini plaćanja web sajta

Koliko košta web sajt?

"Malo je toga na svetu što neko ne može napraviti puno gore i naplatiti malo manje.
Oni koji razmatraju samo cenu nužno su žrtve takvih ljudi."

(John Ruskin)

Kako formiramo cenu?

Veoma je nezahvalno prognozirati "otprilike" cenu za Vaš web sajt. To je kao kada biste građevinca pitali koliko košta kuća, ili trgovca automobila koliko košta auto. Raspon cena može biti zaista šarenolik - od sajta rađenog za skromni budžet malog biznisa, do zahtevnog projekta za veliku kompaniju sa značajnim budžetom za web razvoj.

Pre formiranja ponude, najbolje je da se upoznamo sa Vašim zahtevima, željama i mogućnostima. Nakon toga, zajedno pronalazimo najbolji odnos cene i zahteva za sajt i postižemo dogovor koji odgovara i Vama i nama.

Načini plaćanja:

Uobičajeno, možete platiti web sajt gotovinski ili putem fakture, uplatom na račun firme.

Kada prvi put sarađujete sa nama, obavezna je uplata avansa u iznosu od 50% od vrednosti posla, pre početka radova.

Ukoliko ste zainteresovani za mesečno održavanje sajta, obavezan je ugovor o poslovnoj saradnji, koji definiše dinamiku posla, dinamiku plaćanja, i sve ostale detalje od značaja.